สื่อมวลชน

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รายงานประจำปี
รายงานประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รายงานประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
รายงานประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
รายงานประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รายงานประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รายงานประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
รายงานประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
รายงานประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
รายงานประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
รายงานประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
รายงานประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
รายงานประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑
รายงานประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐
รายงานประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙
รายงานประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘