ติดต่อเรา

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงวัฒนธรรม
TELEPHONE
0-2880-9429
E-MAIL
webmaster@sac.or.th
FAX
0-2880-9332
www.sac.or.th
วันจันทร์-ศุกร์ : 08.00-17.00 น.
ช่วงเวลาทำการ
ห้องสมุด
วันจันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์  09.00 - 16.00 น.
ห้องสมุดสุขกายใจ
วันจันทร์ - ศุกร์  08.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ 08.00 - 17.00 น.
ห้องนิทรรศการ

วันจันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 16.30 น.