ศมส. คว้ารางวัลการดำเนินการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาล Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+) ประจำปี 2565

 |  ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 291

ศมส. คว้ารางวัลการดำเนินการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาล Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+) ประจำปี 2565

           ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ศมส.) ได้รับรางวัลการดำเนินการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาล Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+) ประจำปี 2565 ระดับเพชร (Diamond) ประจำปี 2565 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลความสำเร็จด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565 ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566

           ศมส. ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและปัญหาสุขภาพของประชาชนจากการดำเนินกิจกรรม รวมถึงมุ่งเน้นการจัดการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงได้เข้าร่วมกิจกรรมโดยมีกรอบและแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาเกณฑ์ (BKKGC+) พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม พัฒนาและขับเคลื่อนการจัดการอนามัยและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลและสำนักงานให้เป็น Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+) เพื่อให้บุคลากรและผู้มารับบริการมีสุขภาพดีตามเกณฑ์มาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital ของกระทรวงสาธารณสุข จนสามารถคว้ารางวัลการดำเนินการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาล Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+) ประจำปี 2565 ระดับเพชร (Diamond) ได้สำเร็จ

Share