ขอความกรุณาผู้ผ่านการคัดเลือกกิจกรรม Field Trip: ตามรอยนายห้างอับดุลราฮิมและชาวดาวุดีโบห์ราแห่งบางกอก ติดต่อผู้ประสานงานเพื่อแจ้งช่องทางการชำระเงิน

 |  ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 354

ขอความกรุณาผู้ผ่านการคัดเลือกกิจกรรม Field Trip: ตามรอยนายห้างอับดุลราฮิมและชาวดาวุดีโบห์ราแห่งบางกอก ติดต่อผู้ประสานงานเพื่อแจ้งช่องทางการชำระเงิน

           ตามที่ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ศมส.) เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ภาคสนาม Field Trip: ตามรอยนายห้างอับดุลราฮิมและชาวดาวุดีโบห์ราแห่งบางกอก ระหว่างวันที่ 22–30 มิถุนายน 2566 นั้น และได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 จำนวน 20 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

 1. คุณพิเชฐ ธิถา
 2. คุณภัทระ คาน
 3. คุณกาย มิตรวิจารณ์
 4. คุณอรรถพล เลิศล้ำ
 5. คุณสรวงสุรางค์ มิตรสัมพันธ์
 6. คุณจิรบดี เตชะเสน
 7. คุณพัทธมน นิศาบดี
 8. คุณศิริใจ เอกนันท์
 9. คุณวันใหม่ นิยม
 10. คุณพรชัย จุฑามาศ
 11. คุณรสิตา สินเอกเอี่ยม
 12. คุณนันธนา อุดมชัยพัฒนากิจ
 13. คุณติโรธ ทองนวล
 14. คุณชลวิทย์ ทองเจริญชัยกิจ
 15. คุณนิติ​วุฒิ​ วงศ์​เสงี่ยม
 16. คุณอาดิศร์ ​อิดรีส ​รักษมณี
 17. คุณบุญพงษ์ พานิช
 18. คุณจุฑาพร อิทธิมนต์สกุล
 19. คุณปิยะมาศ สรรพวีรวงศ์
 20. คุณพีรพัฒน์ เพชราบรรพ์

           ทั้งนี้ หากท่านที่มีรายชื่อดังกล่าว ยังไม่ได้รับอีเมล์ติดต่อจากเจ้าหน้าที่ประสานงานเรื่องช่องทางการชำระเงินค่าเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 2,000 บาท ขอความกรุณาท่านติดต่อไปยังผู้ประสานงาน คุณนิชาภา อินทะอุด โทรศัพท์ 099-1192925 หรือ E-mail: nichapa.i@sac.or.th หรือติดต่อแอดมิน Facebook Fan page: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร-SAC ที่ https://www.facebook.com/sac.anthropology ตั้งตั่นนี้ - 9 มิถุนายน 2566 เพื่อผู้ประสานงานจะแจ้งช่องทางการชำระเงินให้แก่ท่านต่อไป

           ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

-----------------------------------------------------------------------------------

คำแนะนำสำหรับกิจกรรม Field Trip: ตามรอยนายห้างอับดุลราฮิมและชาวดาวุดีโบห์ราแห่งบางกอก

1. ข้อควรปฏิบัติ

           1) เครื่องแต่งกาย เพื่อเป็นการให้เกียรติต่อสถานที่และศาสนถาน ขอความกรุณาผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่งกายด้วยชุดเรียบร้อย สำหรับสุภาพบุรุษ กางเกงขายาว และ สำหรับสุภาพสตรี เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว หรือกระโปรงยาว หากมีผ้าคลุมไหล่หรือผ้าคลุมศีรษะกรุณานำติดตัวมาด้วย

           2) การถ่ายภาพ มีบางสถานที่ที่ต้องงดเว้นการถ่ายภาพ หรือมีเงื่อนไขของการถ่ายภาพ จึงขอความกรุณาผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติตนตามคำแนะนำของผู้ดูแลกิจกรรม

           3) สิ่งที่ควรนำติดตัวในการเข้าร่วมกิจกรรม

           - ยาประจำตัว

           - หมวก ผ้าคลุมศีรษะ แว่นกันแดด ร่ม ครีมกันแดด

           - รองเท้าที่สวมใส่สบายใช้เดินได้สะดวกและคล่องตัว

2. สถานที่นัดพบ

           วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

           *ผู้เข้าร่วมที่นำรถยนต์ส่วนตัวมา ให้จอดใต้อาคารศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

           **หากผู้เข้าร่วมท่านใดประสงค์จะเดินทางไปพบที่บ้านอับดุลราฮิม กรุณาแจ้งผู้ประสานงานล่วงหน้า

(ไม่มีที่จอดรถ)

Share