ศมส. รับรางวัลหน่วยงานที่พัฒนาเว็บไซต์ผ่านเกณฑ์เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้

 |  ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 321

ศมส. รับรางวัลหน่วยงานที่พัฒนาเว็บไซต์ผ่านเกณฑ์เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้

           วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ศมส.) ตระหนักถึงการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร และองค์ความรู้ ของทุกคน จึงมุ่งมั่นพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้ทางมานุษยวิทยา สังคม และวัฒนธรรม เป็นพื้นที่ออนไลน์ที่ออกแบบให้เหมาะกับการส่งเสริมการเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมสำหรับทุกคน อาทิ บริการฐานข้อมูลทางสังคม-วัฒนธรรม กว่า 30 ฐานข้อมูล นำเสนอบทความสั้นเพื่อความเข้าใจผู้คนและสถานการณ์ทางสังคมตลอดจนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อลดอคติ เปิดประตูสู่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นต้นแบบ 10 แห่ง ในรูปแบบนิทรรศการออนไลน์ 360 องศา ช่องการเรียนรู้ออนไลน์ SAC Channel รับชมถ่ายทอดสดหรือรับชมเสนา บรรยาย กิจกรรมย้อนหลัง และบริการออนไลน์ของห้องสมุด รวมถึง sac shop สั่งซื้อหนังสือหรือดาวน์โหลด E-book ฟรี

           นำมาสู่รางวัล Thailand Digital Accessibility Award 2023 รางวัลหน่วยงานที่พัฒนาเว็บไซต์ผ่านเกณฑ์เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ โดยนายเชษฐพงศ์ คลองโปร่ง ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เป็นตัวแทนรับรางวัล จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมให้ผู้พัฒนาเว็บไซต์ตระหนักถึงปัญหา/อุปสรรคในการเข้าถึงเว็บไซต์ของกลุ่มคนพิการที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ เรียนรู้วิธีการและแนวทางในการปรับปรุงและสร้างทักษะความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเว็นชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

Share