ลงสีกระถางดินเผา รอบที่ 1

กิจกรรมลงสีกระถางดินเผา รอบที่ 1

กิจกรรม | กิจกรรมส่งเสริมความรู้มานุษยวิทยาสู่สาธารณะ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
22 กรกฎาคม 2566
09:30 - 10:30 น.

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม SAC workshop

"ลงสีกระถางดินเผา" รอบที่ 1

ให้ทุกคนเรียนรู้การลงสีภาชนะดินเผาซึ่งพบว่าภาชนะดินเผาเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญทางโบราณคดี พร้อมนำภาชนะดินเผาที่ลงสีแล้วกลับไปปลูกต้นไม้ได้เลย

เวลา 09.30-10.30 น. บริเวณนิทรรศการนานาหน้ากาก ชั้น 2 อาคารศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

รับจำนวนจำกัด 20 คน 

** ยืนยันเข้าร่วมกิจกรรมในวันงานก่อนเริ่มกิจกรรม 15 นาที

กำหนดการ
09:30 น. - 10:30 น.

"ลงสีกระถางดินเผา" รอบที่ 1

ให้ทุกคนเรียนรู้การลงสีภาชนะดินเผาซึ่งพบว่าภาชนะดินเผาเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญทางโบราณคดี พร้อมนำภาชนะดินเผาที่ลงสีแล้วกลับไปปลูกต้นไม้ได้เลย

Share