Culture Learning - Living Together เรียนรู้ อยู่ร่วม ครั้งที่ 2

กิจกรรม Culture Learning - Living Together เรียนรู้ อยู่ร่วม ครั้งที่ 2

กิจกรรม | กิจกรรมส่งเสริมความรู้มานุษยวิทยาสู่สาธารณะ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
16 มิถุนายน 2566 - 18 มิถุนายน 2566
09:00 - 18:00 น.

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ชวนร่วมสัมผัสประสบการณ์และเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมกับนวัตกรรมรูปแบบใหม่ ภายใต้แนวคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
.
“Culture Learning - Living Together เรียนรู้ อยู่ร่วม ครั้งที่ 2”
.
ช้อป สินค้าทางวัฒนธรรมจากชุมชนท้องถิ่นที่นำศักยภาพด้านการจัดเก็บจัดการข้อมูลชุมชน จนกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนและความยั่งยืน กว่า 10 แห่ง ทั้งผลิตภัณฑ์ออแกนิกจากไร่หมุนเวียนในรูปแบบผักสดและแบบแปรรูป อาหารทะเลแห้งจากทะเลหมุนเวียน น้ำผึ้งจากป่าหลังบ้าน ผ้าทอจากไทภู โกโก้จากภูเขาสูง
.
ชม การแสดงทางวัฒนธรรม ทั้งดนตรีชาติพันธุ์ ดนตรีร่วมสมัยจากศิลปิน คีตาญชลี ชิ สุวิชาน และ โขนเยาวชน คณะโรงวัฒนธรรมเทพากร
.
สนุก กับกิจกรรม workshop สร้างสรรค์งานคราฟท์จากปราชญ์ชุมชน ทั้ง ระบายสียักษ์-ลิง คุกกี้หลากวัฒนธรรม หลากรสน้ำผึ้งจากยอดดอย ทำเครื่องประดับชาติพันธุ์ และทำเครื่องแต่งกายตุ๊กตาชาติพันธุ์
.
วันที่ 16-18 มิถุนายน 2566
เวลา 09.00 - 18.00 น.
ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2880-9429 ต่อ 3834
.
กำหนดการ
วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566
ชั้น 2 อาคารสุขกายใจ
10.00 - 12.00 น. workshop เครื่องแต่งกายตุ๊กตาชาติพันธุ์
13.00 - 15.00 น. workshop เครื่องประดับชาติพันธุ์
15.00 - 16.00 น. workshop หลากรสน้ำผึ้งจากยอดดอย
 
ลานละลาน
17.00-18.00 น. การแสดงเตหน่ากู โดย ชิ สุวิชาน
 
09.00-18.00 น.
ตลาดวัฒนธรรม
ชุมชนดอยช้างป่าแป๋ จ.ลำพูน
ชุมชนแม่ปอคี จ.ตาก
ชุมชนห้วยหินดำ จ.สุพรรณบุรี
ชุมชนพุเม้ยง์ จ.อุทัยธานี
ชุมชนทับตะวัน จ.พังงา
ชุมชนเกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล
และภาคีเครือข่ายเหนือตะวัน
 
วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566
ชั้น 2 อาคารสุขกายใจ
10.00 - 12.00 น. workshop เครื่องแต่งกายตุ๊กตาชาติพันธุ์
13.00 - 15.00 น. workshop เครื่องประดับชาติพันธุ์
15.00 - 16.00 น. workshop หลากรสน้ำผึ้งจากยอดดอย
 
ชั้น 2 อาคารศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
09.00-11.00 น. workshop ระบายสียักษ์ ลิง รอบที่ 1
13.00-15.00 น. workshop ระบายสียักษ์ ลิง รอบที่ 2
 
ลานละลาน
17.00-18.00 น. การแสดงดนตรี โดย คีตาญชลี
 
09.00-18.00 น.
ตลาดวัฒนธรรม
ชุมชนดอยช้างป่าแป๋ จ.ลำพูน
ชุมชนแม่ปอคี จ.ตาก
ชุมชนห้วยหินดำ จ.สุพรรณบุรี
ชุมชนพุเม้ยง์ จ.อุทัยธานี
ชุมชนทับตะวัน จ.พังงา
ชุมชนเกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล
และภาคีเครือข่ายเหนือตะวัน
 
วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2566
ชั้น 2 อาคารสุขกายใจ
10.00 - 12.00 น. workshop เครื่องแต่งกายตุ๊กตาชาติพันธุ์
13.00 - 15.00 น. workshop เครื่องประดับชาติพันธุ์
15.00 - 16.00 น. workshop หลากรสน้ำผึ้งจากยอดดอย
 
ชั้น 2 อาคารศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
10.00-12.00 น. workshop คุกกี้หลากวัฒนธรรม
 
ลานละลาน
17.00-18.00 น. การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอน สัมนักขาก่อศึก ถึงพระรามตามกวาง โดยคณะโรงวัฒนธรรมเทพากร
 
09.00-18.00 น.
ตลาดวัฒนธรรม
ชุมชนดอยช้างป่าแป๋ จ.ลำพูน
ชุมชนแม่ปอคี จ.ตาก
ชุมชนห้วยหินดำ จ.สุพรรณบุรี
ชุมชนพุเม้ยง์ จ.อุทัยธานี
ชุมชนทับตะวัน จ.พังงา
ชุมชนเกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล
และภาคีเครือข่ายเหนือตะวัน
 
หมายเหตุ: กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

กำหนดการ
09:00 น. - 18:00 น.

ตลาดวัฒนธรรม

ชุมชนดอยช้างป่าแป๋ จ.ลำพูน
ชุมชนแม่ปอคี จ.ตาก
ชุมชนห้วยหินดำ จ.สุพรรณบุรี
ชุมชนพุเม้ยง์ จ.อุทัยธานี
ชุมชนทับตะวัน จ.พังงา
ชุมชนเกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล
และภาคีเครือข่ายเหนือตะวัน

10:00 น. - 12:00 น.
workshop เครื่องแต่งกายตุ๊กตาชาติพันธุ์
13:00 น. - 15:00 น.
workshop เครื่องประดับชาติพันธุ์
15:00 น. - 16:00 น.
workshop หลากรสน้ำผึ้งจากยอดดอย
17:00 น. - 18:00 น.
การแสดงเตหน่ากู โดย ชิ สุวิชาน
09:00 น. - 11:00 น.
workshop ระบายสียักษ์ ลิง รอบที่ 1
09:00 น. - 18:00 น.

ตลาดวัฒนธรรม

ชุมชนดอยช้างป่าแป๋ จ.ลำพูน
ชุมชนแม่ปอคี จ.ตาก
ชุมชนห้วยหินดำ จ.สุพรรณบุรี
ชุมชนพุเม้ยง์ จ.อุทัยธานี
ชุมชนทับตะวัน จ.พังงา
ชุมชนเกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล
และภาคีเครือข่ายเหนือตะวัน

10:00 น. - 12:00 น.
workshop เครื่องแต่งกายตุ๊กตาชาติพันธุ์
13:00 น. - 15:00 น.
workshop เครื่องประดับชาติพันธุ์
workshop ระบายสียักษ์ ลิง รอบที่ 2
15:00 น. - 16:00 น.
workshop หลากรสน้ำผึ้งจากยอดดอย
17:00 น. - 18:00 น.
การแสดงดนตรี โดย คีตาญชลี
09:00 น. - 18:00 น.

ตลาดวัฒนธรรม

ชุมชนดอยช้างป่าแป๋ จ.ลำพูน
ชุมชนแม่ปอคี จ.ตาก
ชุมชนห้วยหินดำ จ.สุพรรณบุรี
ชุมชนพุเม้ยง์ จ.อุทัยธานี
ชุมชนทับตะวัน จ.พังงา
ชุมชนเกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล
และภาคีเครือข่ายเหนือตะวัน

10:00 น. - 12:00 น.
workshop เครื่องแต่งกายตุ๊กตาชาติพันธุ์
workshop คุกกี้หลากวัฒนธรรม
13:00 น. - 15:00 น.
workshop เครื่องประดับชาติพันธุ์
15:00 น. - 16:00 น.
workshop หลากรสน้ำผึ้งจากยอดดอย
17:00 น. - 18:00 น.
การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอน สัมนักขาก่อศึก ถึงพระรามตามกวาง โดยคณะโรงวัฒนธรรมเทพากร
Share