คุกกี้หลากวัฒนธรรม

กิจกรรมคุกกี้หลากวัฒนธรรม

กิจกรรม | กิจกรรมส่งเสริมความรู้มานุษยวิทยาสู่สาธารณะ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
18 มิถุนายน 2566
10:00 - 12:00 น.

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรม SAC Workshop

"คุกกี้หลากวัฒนธรรม" 

พื้นที่แห่งการเรียนรู้การแต่งหน้าคุกกี้ในรูปแบบต่าง ๆ ตามที่ผู้ร่วม workshop สนใจ โดย ศมส. จะเตรียมคุกกี้ไว้ให้คุณได้แต่งหน้าตามสไตล์ของคุณเอง พร้อมนำกลับไปรับประทานที่บ้านได้เลย 

วันอาทิตย์ที่ 18 มิ.ย. 2566

เวลา 10.00-12.00 น.

ณ ชั้น 2 อาคารศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

รับจำนวน 20 คน 

หมายเหตุ: สำหรับท่านที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรม สามารถเลือกรอบเวลาที่ต้องการร่วมกิจกรรม และยืนยันเข้าร่วมกิจกรรมในวันงาน ก่อนเริ่มกิจกรรม 15 นาที

กำหนดการ
10:00 น. - 12:00 น.

กิจกรรมคุกกี้หลากวัฒนธรรม

พื้นที่แห่งการเรียนรู้การแต่งหน้าคุกกี้ในรูปแบบต่าง ๆ ตามที่ผู้ร่วม workshop สนใจ โดย ศมส. จะเตรียมคุกกี้ไว้ให้คุณได้แต่งหน้าตามสไตล์ของคุณเอง พร้อมนำกลับไปรับประทานที่บ้านได้เลย

Share