ระบายสียักษ์ ลิง รอบที่ 2

กิจกรรมระบายสียักษ์ ลิง รอบที่ 2

กิจกรรม | กิจกรรมส่งเสริมความรู้มานุษยวิทยาสู่สาธารณะ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
17 มิถุนายน 2566
13:00 - 15:00 น.

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรม SAC Workshop

"ระบายสียักษ์ ลิง" รอบที่ 2

มาร่วมกันแต่งเติมสีสันให้กับหัวเขนยักษ์-ลิง เพื่อเป็นการเผยแพร่ศิลปกรรมด้านหัวโขน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญา มรดกวัฒนธรรม ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน นอกจากนี้ยังมีหน้ากากอีกหลากหลายวัฒนธรรมที่ใช้เป็นตัวแทนใบหน้ามนุษย์ และแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมในรูปแบบของหน้ากาก ซึ่งสามารถมาเยี่ยมชมเพิ่มเติมได้ที่นิทรรศการนานาหน้ากาก ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566

เวลา 13.00 - 15.00 น.

รับจำนวน 30 คน

หมายเหตุ: สำหรับท่านที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรม สามารถเลือกรอบเวลาที่ต้องการร่วมกิจกรรม และยืนยันเข้าร่วมกิจกรรมในวันงาน ก่อนเริ่มกิจกรรม 15 นาที

กำหนดการ
13:00 น. - 15:00 น.

กิจกรรมระบายสียักษ์ ลิง รอบที่ 2

มาร่วมกันแต่งเติมสีสันให้กับหัวเขนยักษ์-ลิง เพื่อเป็นการเผยแพร่ศิลปกรรมด้านหัวโขน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญา มรดกวัฒนธรรม ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน นอกจากนี้ยังมีหน้ากากอีกหลากหลายวัฒนธรรมที่ใช้เป็นตัวแทนใบหน้ามนุษย์ และแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมในรูปแบบของหน้ากาก ซึ่งสามารถมาเยี่ยมชมเพิ่มเติมได้ที่นิทรรศการนานาหน้ากาก ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

Share