สิ่งพิมพ์

หนังสือใหม่

book

มรดกวัฒนธรรมที่ไม่เป็นกายภาพกับพิพิธภัณฑ์ : มุมมองใหม่ในการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม

ISBN 978-616-7154-63-3

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : มาริเลน่า อลิวิซาโต

ปีที่พิมพ์ : 2561

จำนวนผู้เข้าชม : 31

250 บาท

สั่งซื้อ

หนังสือใหม่

book

รัฐฉาน (เมืองไต) พลวัตชาติพันธุ์ในบริบทประวัติศาสตร์และสังคมการเมืองร่วมสมัย

ISBN 978-616-7154-60-2

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : ​เสมอชัย พูลสุวรรณ

ปีที่พิมพ์ : 2560

จำนวนผู้เข้าชม : 28

200 บาท

สั่งซื้อ

หนังสือแจกฟรี

book

การจัดการข้อมูลงานวิจัยในยุคดิจิทัล

ISBN 978-616-7154-62-6

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ

ปีที่พิมพ์ : 2560

จำนวนผู้เข้าชม : 94

ฟรี

ดาวน์โหลด

หนังสือใหม่

book

เมื่อร่างกลายเป็นเพศ : อำนาจเสรีนิยมใหม่ของเพศวิถีในสังคมไทย

ISBN 978-616-7154-61-9

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ

ปีที่พิมพ์ : 2560

จำนวนผู้เข้าชม : 41

250 บาท

สั่งซื้อ

หนังสือแจกฟรี

book

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ : บทเรียนจากเพื่อนบ้าน

ISBN 978-616-7154-58-9

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : สุดแดน วิสุทธิลักษณ์

ปีที่พิมพ์ : 2560

จำนวนผู้เข้าชม : 97

ฟรี

ดาวน์โหลด

หนังสือแจกฟรี

book

"ท่าพูด" ต่างมุมมอง

ISBN 978-616-7154-56-5

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ

ปีที่พิมพ์ : 2560

จำนวนผู้เข้าชม : 63

ฟรี

ดาวน์โหลด

หนังสือใหม่

book

เพศในเขาวงกต แนวคิดทฤษฎีเพศในวัฒนธรรมบริโภค

ISBN 978-616-7154-57-2

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ

ปีที่พิมพ์ : 2560

จำนวนผู้เข้าชม : 14

250 บาท

สั่งซื้อ

หนังสือแนะนำ

book

อุปาทวาทศมาสโคลงดั้น

ISBN 978-616-7154-52-7

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : ตรงใจ หุตางกูร

ปีที่พิมพ์ : 2560

จำนวนผู้เข้าชม : 11

400 บาท

สั่งซื้อ

หนังสือแจกฟรี

book

นิทานสันติ ชุดที่ 1 (Peacetale collection Vol.1)

ISBN 978-616-7154-55-8

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : ยาไพร สาธุธรรม, ดร.มาร์กาเร็ต รีด แม็คโดนัล, ดร.วยุพา ทศศะ

ปีที่พิมพ์ : 2560

จำนวนผู้เข้าชม : 40

ฟรี

ดาวน์โหลด

โชเชียลมีเดีย

มาตรฐานเว็บไซต์