โบราณสถานหมายเลข 16 เมืองศรีมโหสถ

จังหวัด: 
ชื่ออื่น: 
โบราณสถานหมายเลข 16 (027)
ที่ตั้ง: 
ม.1 บ้านสระมะเขือ ต.โคกปีป อ.ศรีมโหสถ
พิกัด: 
13.903254 N, 101.419069 E
เขตลุ่มน้ำหลัก: 
เขตลุ่มน้ำรอง: