เมืองพระรถ, เมืองศรีมโหสถ

จังหวัด: 
ชื่ออื่น: 
นครมโหสถ, ศรีวัตสปุระ, อวัธยปุระ
ที่ตั้ง: 
ต.โคกปีป อ.ศรีมโหสถ
พิกัด: 
13.895284 N, 101.413708 E
เขตลุ่มน้ำหลัก: 
เขตลุ่มน้ำรอง: