กิจกรรม

09
ก.ย.
07
ก.ย.
img

สื่อสารความรู้ทักษะวัฒนธรรม "ขัดกันฉันมิตร"


หอประชุมศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรเลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

9 กันยายน 2560 - 9 กันยายน 2560

08:30 - 16:30 น.

img

เล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 21 "โคลงทวาทศมาส อ่านไม่ยากแล้วนะ"


ห้อง 601ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรเลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

7 กันยายน 2560 - 7 กันยายน 2560

13:30 - 15:30 น.

29
ส.ค.
26
ส.ค.
img

สนทนาวิชาการหนังสือเก่าชาวสยาม ครั้งที่ 9 "วารสารฉบับปฐมฤกษ์ สมัยรัชกาลที่ 4 ถึงปัจจุบัน : ความเป็น ความตาย และแรงปรารถนาในโลกหนังสือ"


หอประชุมศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรเลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

29 สิงหาคม 2560 - 29 สิงหาคม 2560

08:30 - 16:30 น.

img

การแสดงพื้นบ้านเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพลงแหล่ เล่าขานนิทานไทย "รักของแม่"


หอประชุมศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรเลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

26 สิงหาคม 2560 - 26 สิงหาคม 2560

13:30 - 18:00 น.

19-23
ส.ค.
05
ส.ค.
img

เทศกาลภาพยนตร์อาเซียน 2017


หอประชุมศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรเลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

19 สิงหาคม 2560 - 23 สิงหาคม 2560

10:00 - 19:00 น.

img

งานเปิดตัวหนังสือชุดความรู้ "วิจัยใช้ประโยชน์"


หอประชุมศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรเลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

5 สิงหาคม 2560 - 5 สิงหาคม 2560

08:30 - 17:00 น.

31
ก.ค.
29-30
ก.ค.
img

เล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 20 "ความเป็นชายในวรรณคดีไทย"


ห้องสมุด สุข กาย ใจศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรเลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

31 กรกฎาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2560

13:30 - 15:30 น.

img

เสวนาวิชาการด้านประวัติศาสตร์ศิลปะเนื่องในโอกาส 72 ปี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม (ราชบัณฑิต) และเสวนาวิชาการเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ "บันทึกไว้ในงานจิตรกรรม"


หอประชุมศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรเลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

29 กรกฎาคม 2560 - 30 กรกฎาคม 2560

14:00 - 17:00 น.

28
ก.ค.
29
มิ.ย.
img

การแสดงพื้นบ้านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560


หอประชุมศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรเลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

28 กรกฎาคม 2560 - 28 กรกฎาคม 2560

13:30 - 18:00 น.

img

เล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 19 "สังคม ชีวิต กรอบคิด และทฤษฎี : ก้าวแรกของนักมานุษยวิทยา"


ห้องสมุด สุข กาย ใจศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรเลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

29 มิถุนายน 2560 - 29 มิถุนายน 2560

14:30 - 17:30 น.

21-23
มิ.ย.
img

การประชุมวิชาการทางมานุษยวิทยา ครั้งที่ 12 : อยู่ดี กินดี มีสุข มิติทางสังคมและวัฒนธรรมของสุขภาพ


ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรเลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

21 มิถุนายน 2560 - 23 มิถุนายน 2560

08:30 - 17:00 น.

โชเชียลมีเดีย

มาตรฐานเว็บไซต์