งานศิลปกรรม

ปูนปั้นประดับวิหารวัดนางพญา

ปูนปั้นประดับวิหารวัดนางพญา

รายละเอียด

ปราสาทวัดพระพายหลวง

ปราสาทวัดพระพายหลวง

รายละเอียด

เจดีย์วัดนางพญา

เจดีย์วัดนางพญา

รายละเอียด

เจดีย์รายวัดเจดีย์เจ็ดแถว

เจดีย์รายวัดเจดีย์เจ็ดแถว

รายละเอียด

เจดีย์รายทรงปราสาทยอดวัดเจดีย์เจ็ดแถว

เจดีย์รายทรงปราสาทยอดวัดเจดีย์เจ็ดแถว

รายละเอียด

เจดีย์ประธานวัดเจดีย์เจ็ดแถว

เจดีย์ประธานวัดเจดีย์เจ็ดแถว

รายละเอียด