พระที่นั่งอนันตสมาคม


พระที่นั่งอนันตสมาคม

ชื่อหลักพระราชวังดุสิต
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ประเภทงานศิลปะสถาปัตยกรรม

ที่ตั้ง

ตำบลดุสิต
อำเภอเขตดุสิต
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ภาคภาคกลาง
พิกัดภูมิศาสตร์
ค่าองศาทศนิยม
Lat : 13.7716329
Long : 100.513189
พิกัดภูมิศาสตร์
พิกัดกริด
Zone : 47 P
Hemisphere : N
E : 663587.58
N : 1522984.61
ตำแหน่งงานศิลปะทิศเหนือของพระบรมรูปทรงม้า

ประวัติ

ประวัติการสร้าง

สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ออกแบบโดยนายมาริโอ ตามานโญ โดยมีเจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) เป็นแม่กองก่อสร้าง และมี พระยาประชากรกิจวิจารณ์ (โอ อมาตยกุล) เป็นผู้ช่วย แต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าได้เสด็จสวรรคตก่อนที่พระที่นั่งจะสร้างเสร็จสมบูรณ์ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้า ฯ ให้ดำเนินการก่อสร้างพระที่นั่งต่อไปจนเสร็จสมบูรณ์เมื่อปี พ.ศ. 2458 โดยใช้ระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 8 ปี

ข้อมูลงานศิลปกรรม

ขนาดกว้าง 49.50 เมตร ยาว 112.50 เมตร และสูง 49.50 เมตร
ลักษณะทางศิลปกรรม

พระที่นั่งอนันตมหาสมาคมมีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบอิตาเลียนเรอเนสซองส์ (Italian Renaissance) และนีโอคลาสสิก (Neo classic) ตกแต่งพระที่นั่งด้วยหินอ่อนซึ่งสั่งมาจากเมืองคารารา ประเทศอิตาลี มีจุดเด่น คือหลังคาโดมอยู่ตรงกลาง และมีโดมเล็กๆโดยรอบอีก 6 โดม รวมทั้งสิ้นมี 7 โดม โดยโดมทั้งหมดทำขึ้นจากทองแดง

ภายในพระที่นั่ง บนเพดานโดมมีภาพเขียนเฟรสโก เขียนบนปูนเปียก เป็นภาพพระราชกรณียกิจที่สำคัญ ของรัชกาลที่ 1-6 จำนวน 6 ภาพ โดยฝีมือเขียนภาพของ นายซี. รีโกลีและศาสตราจารย์แกลิเลโอ กินี ได้แก่

เพดานโดมด้านทิศเหนือ เป็นภาพพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกครั้งดำรงพระยศเป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก เสด็จกลับจากราชการทัพที่เขมร

เพดานโดมด้านทิศตะวันออก เป็นภาพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยและพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงอุปถัมภ์งานศิลปะ

เพดานโดมด้านทิศตะวันตก เป็นภาพเหตุการณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประทับเบื้องหน้าพระพุทธชินสีห์ แวดล้อมด้วยพระภิกษุและนักบวชต่างชาติศาสนนิกายต่างๆ

เพดานโดมด้านทิศใต้ของท้องพระโรงกลาง เป็นภาพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเลิกทาส

เพดานโดมด้านทิศตะวันออกของท้องพระโรงกลาง เป็นภาพเหตุการณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จออกประทับ ณ พระที่นั่งบุษบกมาลาที่มุขเด็จ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมโภช เมื่อ พ.ศ. 2454

เพดานโดมกลาง ซึ่งเป็นโดมใหญ่ที่สุด มีจารึกพระปรมาภิไธยย่อ “จปร.” ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่เพดานนับจากใต้โดมตลอดทั้งบริเวณท้องพระโรงกลางมีจารึกพระปรมาภิไธยย่อ “จปร.” สลับกัน “วปร.” อันเป็นพระปรมาภิไธยย่อของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ข้อมูลที่สำคัญทางวิชาการ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระที่นั่งอนันตสมาคมเพื่อเป็นท้องพระโรงของพระราชวังดุสิต ชื่อพระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นชื่อพระที่นั่งองค์หนึ่งในหมู่พระอภิเนาว์นิเวศน์ ในพระบรมมหาราชวังที่สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่ได้รื้อลงเนื่อจากชำรุด รูปแบบพระที่นั่งมีความโดดเด่นด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตก ใช้โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและตกแต่งอาคารด้วยหินอ่อนซึ่งสั่งมาจากเมืองคารารา ประเทศอิตาลี

ศาสนา/ความเชื่อที่เกี่ยวข้องประเพณีในราชสำนัก
งานศิลปะที่เกี่ยวข้อง

มีความสัมพันธ์ทางด้านรูปแบบสถาปัตยกรรมกับศิลปะยุโรปแบบเรเนอสซองส์และนีโอคลาสสิค

วันที่จัดทำข้อมูล2015-06-15
ผู้จัดทำข้อมูลพัสวีสิริ เปรมกุลนันท์

ยุค

ยุคประวัติศาสตร์
สมัย/วัฒนธรรมรัตนโกสินทร์
อายุพุทธศตวรรษที่ 25

บรรณานุกรม

บรรณานุกรม

ธงทอง จันทรางศุ. พระที่นั่งอนันตสมาคม. กรุงเทพฯ : อักษรสัมพันธ์, 2530.

พระที่นั่งอนันตสมาคม : สัญลักษณ์ความสัมพันธ์ไทย-อิตาลี. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติงแอนด์พับลิชชิ่ง, 2555.