อภิธานศัพท์

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด
 

ซุ้มหน้านาง

ซุ้มรูปวงโค้งคล้ายกรอบหน้านาง หรือกระบังหน้าของสตรี

 

เซลาดอน

(celadon)

เครื่องเคลือบดินเผาประเภทเคลือบสีเขียว หรือสีเขียวอมฟ้า ที่เรียกกันว่า เครื่องเคลือบเขียวไข่กา

ไซแอมเมียน (วัฒนธรรม)

(Siamian culture)

ชื่อเรียกเครื่องมือหินกะเทาะอย่างหยาบๆ ลักษณะคล้ายกับเครื่องมือหินของวัฒนธรรมหัวบิเนียน (Hoabinhian) ศาสตราจารย์ ฟริทซ์ สารสิน (Fritz Sarasin) สำรวจพบเมื่อ พ.ศ.2474 ที่ถ้ำในอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  สันนิษฐานว่าเป็นเครื่องมือของพวกล่าสัตว์และเก็บผลหมากรากไม้เป็นอาหาร ยังไม่รู้จักการเพาะปลูก ปัจจุบันคำนี้ไม่ใช้แล้ว