อภิธานศัพท์

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด
 

ฉนวน

corridor

ทางเดินที่มีเครื่องกำบัง ได้แก่ กำแพง ผนัง หรือแผงที่บังตาทั้งสองข้าง สำหรับพระมหากษัตริย์หรือเจ้านายฝ่ายใน หากเป็นทางเดินไปยังฝั่งน้ำ เรียกว่า ฉนวนน้ำ