อภิธานศัพท์

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด
 

จารึก

inscription, inscribe

(1) การเขียนหรือจารให้เป็นรอยลึกลงบนแผ่นศิลา แผ่นโลหะ ก้อนดิน เป็นต้น 

จำแนกหลักฐานทางโบราณคดี (การ)

classification

การจัดหมวดหมู่หลักฐานทางโบราณคดีตามประเภท ชนิด ลักษณะ วัสดุ อายุ และหน้าที่การใช้งาน เพื่อศึกษาเชิงปริมาณและคุณลักษณะ

เจดีย์

Pagoda, Chedi, Stupa, Buddhist stupa