แหล่งโบราณคดี

อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

บ้านออกเหมือง ม.7 ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

บ้านโคกโพธิ์ ม.10 ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

บ้านเขากลาง ม.13 ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

ม.2 บ้านโพนพระ ต.โคกคอน อ.โคกคอน จ.หนองคาย

ม.2, ม.3, ม.7 ต.ทับปริก อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่

วัดบ้านก้านเหลือง ถ.เลี่ยงเมือง-ตระการ ม.3 บ้านก้านเหลือง ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

บ้านคูเมือง ต.คูเมือง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

ม.5 บ้านหนองเปล้า ต.หนองราชวัตร อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

วัดพรหมทินใต้ ม.11 ต.หลุมข้าว อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

หน้า