ปราสาทตาเมือน

จังหวัด: 
ชื่ออื่น: 
ปราสาทบายกรีม
ที่ตั้ง: 
ม.8 บ้านหนองคันนา ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์
พิกัด: 
14.355731,103.258467
เขตลุ่มน้ำหลัก: