วัง

ถนนวังเหนือ บ้านป่าไม้ ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง

ม.1 บ้านแม่ทะ ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

บ้านลำปางหลวง ม.1-2 ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง

บ้านจำปุย ต.บ้างดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง