ทะเลอันดามัน

อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

ม.3 และ ม.4 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

ม.3 ต.เทพกระษัตรี (เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี) อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

ม.2, ม.3, ม.7 ต.ทับปริก อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่

ถ.ลุวัง เทศบาลเมืองระนอง ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง  

ม.2 บ้านแขนน ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

ม.1 บ้านเคียน ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา เกาะเขาสองพี่น้อง ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา

อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา จ.พังงา

ม.4 ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง