สมัยล้านนา

ถนนวังเหนือ บ้านป่าไม้ ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง

สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าเชิงดอยสุเทพและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าดอยสุเทพ ม.3 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

เลขที่ 16/3 ม.2 บ้านป่าเปอะ ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่

เลขที่ 55 ม.2 ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

205 ม.4 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ม.5 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

ม.1 ต.หนองหอย อ.สารภี จ.เชียงใหม่

บ้านเสาหิน ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

หน้า