ถ้ำ/เพิงผา

อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

บ้านเขากลาง ม.13 ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

ม.9 บ้านเขาถ้ำพระ ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

ม.2, ม.3, ม.7 ต.ทับปริก อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่

ม.3 บ้านห้วยม่วง ต.หนองห้าง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

ม.1 บ้านหนองห้าง ต.หนองห้าง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

ม.10 ต.ทับกวาง (เทศบาลเมืองทับกวาง) อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

สวนรุกขชาติลุ่มน้ำพอง (โสกแต้) ต.โคกขาม อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น

อุทยานแห่งชาติน้ำพอง ม.8 บ้านดอนกอก ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

อุทยานแห่งชาติน้ำพอง ม.8 บ้านดอนกอก ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

หน้า